Informace o valné hromadě společnosti Lázně Mšené, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s. dne 16.6.2023:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lázně Mšené, a.s. dne 16.6.2023

Dokumenty ke konání Valné hromady 16.6.2023 k nahlédnutí zde:

Informace o zpracování osobních údajů akcionářů naleznete zde ... Zpracování OÚ akcionáři