Domů - Kamerový systém

Kamerový systém

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,
vstupem do zorného pole našich kamer jste se dostali na naše záznamy a my zpracováváme vaše
osobní údaje ve formě kamerového záznamu.

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl
připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Celé znění dokumentu naleznete na tomto odkazu: KAMEROVÉ SYSTÉMY

Oblasti snímané kamerami jsou označeny tímto symbolem: