Domů - Podmínky služeb - Storno podmínky

Storno podmínky

Storno podmínky lázeňského pobytu a služeb

8 až 10 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky      
50% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč
5 až 7 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky        
75% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

4 dny a méně před prvním poskytnutím služeb dle objednávky  100% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

Nenastoupení pobytu bez oznámení storna: 100% z celkové ceny pobytu
Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny za nevyčerpané objednané služby

Vážený kliente, dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu společnosti Lázně Mšené, a.s., nebo k okolnostem na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností Lázně Mšené, a.s. zabezpečené služby, nevzniká klientovi ani nárok na vrácení zaplacené ceny služeb, ani nárok na jakoukoliv slevu z ceny zaplacených služeb.

Stornovat pobyt je možné pouze písemnou formou!