Domů - Podmínky služeb - Kontraindikace lázeňské péče

Kontraindikace lázeňské péče

Kontraindikace lázeňské péče

Vážený kliente,
dovolte, abychom vás před příjezdem na Váš lázeňský pobyt upozornili na stavy nevhodné pro absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to i samoplátecké, tedy na obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Jedná se především o:
-     infekční nemoci,
-    inkontinenci moče a stolice,
-    nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu,
-    hypertenzi a těhotenství,
-    nemoci v akutním stádiu,
-    klinické známky oběhového selhání,
-    maligní arytmie,
-    stavy po hluboké trombóze (do 3 měsíců po odeznění nemoci),
-    stavy po povrchové tromboflebilitě (do 6 týdnů po odeznění nemoci),
-    labilní diabetes mellitus,
-    profuzní krvácení všeho druhu,
-    kachexie všeho druhu,
-    zhoubné nádory,
-    epilepsie,
-    fáze psychóz a duševní poruchy,
-    závislost na alkoholu a návykových látkách
-    i o případy, kdy by klient měl být odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze.

Informace o obecných kontraindikacích lázeňské léčebně rehabilitační péče můžete nalézt i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb.

Vážený kliente, pro zachování kvality poskytovaných služeb a zajištění správné lázeňské léčebně rehabilitační péče v našem lázeňském zařízení, a to i samoplátecké, Vás prosíme o vyplnění čestného prohlášení o Vašem zdravotním stavu. Čestné prohlášení naleznete ke stažení na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s., nebo Vám jej na požádání rádi poskytneme na recepci lázní či zašleme na adresu Vašeho bydliště.

Společnost Lázně Mšené, a.s. upozorňuje, že v případě zjištění rozporu mezi skutečnostmi uvedenými klientem v jeho čestném prohlášení o zdravotním stavu a skutečným zdravotním stavem klienta, neodpovídá za eventuální předčasné ukončení lázeňského pobytu či krácení služeb, jež jsou součástí lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to i samoplátecké, a že nečerpání těchto služeb nemůže být ani žádným způsobem kompenzováno, ani nemůže být předmětem reklamačního řízení.

Děkujeme za pochopení
Lázně Mšené, a.s.

Čestné prohlášení o zdravotním stavu KE STAŽENÍ naleznete zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDRAVOTNÍ STAV