Domů - O nás - Storno podmínky

Storno podmínky

Storno podmínky lázeňského pobytu a služeb

8 až 10 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky      
50% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč
5 až 7 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky        
75% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

4 dny a méně před prvním poskytnutím služeb dle objednávky  100% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

Nenastoupení pobytu bez oznámení storna: 100% z celkové ceny pobytu
Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny za nevyčerpané objednané služby

Vážený kliente, dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu společnosti Lázně Mšené, a.s., nebo k okolnostem na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností Lázně Mšené, a.s. zabezpečené služby, nevzniká klientovi ani nárok na vrácení zaplacené ceny služeb, ani nárok na jakoukoliv slevu z ceny zaplacených služeb.

Stornovat pobyt je možné pouze písemnou formou!

*Tyto storno poplatky se vztahují také na služby poskytované formou objednaných dárkových balíčků procedur či na jednotlivé lázeňské procedury.

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů společnosti Lázně Mšené, a.s. jsou ke stažení zde ...VOP DÁRKOVÉ POUKAZY.