Domů - O NÁS - PAMÁTKY V OBCI

PAMÁTKY V OBCI

PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ ČI JINAK POZORUHODNÉ OBJEKTY V OBCI

(čerpáno z archivu a dostupných zdrojů Lázní Mšené, a.s., z archivu obce Mšené-lázně, zpráv ústním podáním, podkladů Státního okresního Archivu Lovosice, a užitím částí textu Purkyňovy nadace a dalších zdrojů, kterým všem velmi děkujeme!)

Mšenský zámek se nachází v centru obce na svahu, uprostřed malého parku se starými stromy. Dnešní budova vznikla přestavbou jižního traktu původní staré tvrze v druhé polovině 19. století a má novorenesanční fasádu se sgrafity a různými plastickými ozdobami, zvláště 2 bustami římských bohyň polovykloněných ze zdí, předloženým balkonovým průjezdem a dalším balkonem. Sgrafita byla jen v několika polích, byla figurální i orientální, značně zvětralá. V západním průčelí je budova podepřena mohutným bosovaným pilířem. Fasáda budovy byla opravena v nedávných letech a je v dobrém stavu v soukromých rukou. Uvnitř budovy se nezachoval žádný původní památkový mobiliář.
U silnice do Ředhoště statek čp.129 je bývalá Karlova restaurace se secesní fasádou zdobenou ženskými hlavami a protaženými kapkami.
Vedlejší přízemní rodinný domek čp. 125 má členěnou fasádu z režného zdiva s vystouplým rizalitem, v jehož nástavci je busta J. Husa. Domek asi z 90. let 19. století je udržovaný, v dobrém stavu, se zdobenými vyplétanými vraty.
U hlavní silnice do Ředhoště je za vysokou ohradní zdí hospodářský dvůr čp. 24. Obytná budova je situovaná v zadní části. Má klenuté podloubí a zděnou pavlač ozdobenou štukovými bustami národních hrdinů: J. Žižky, J. A. Komenského, K. Havlíčka, Fr. Palackého a J. husa.  Budova stájí je vystavěna v nezvyklém maurském slohu a je datovaná ve štítě 1885- Za ohradní zdí býval kdysi rybníček, ten je nyní zasypaný.

Na severním okraji obce při vyústění staré úvozové cesty na hlavní silnici je obdélná kaplička datovaná 1738, bez zařízení, nově opravená, se stříškou krytou bobrovkami. Poblíž je betonová skruž vyplněná hlínou se značkou výškového bodu státní nivelace.
Ve staré úvozové cestě jsou skalní výchozy jemnozrnného křídového pískovce, který se zde kdysi těžil. V okolí úvozové cesty je seskupení drobnějších chalupnických usedlostí s malými dvorky. Většinou dobře zachovalé tradiční objekty s dosud nepokaženými fasádami.
Na velkém travnatém palouku v ohrazené zahrádce velký figurální pomník padlým v 1. světové válce od K. Zentera, ozdobený chvojkami a tújemi. Vně zahrádky soudobé staré stromy, 2 lípy a 4. břízy. Poblíž cesty další 2 staré lípy a obecní studna.
V místech, kde bývaly řepné krechty bývalého cukrovaru, bylo postaveno nové sídliště sestávající z 4 charakteristických patrových domů bez střechy, z několika typizovaných domků OKAL a z individuálních rodinných domků.  Rostou zde 2 staré kaštany.
U hlavní silnice ze Slaného stojí pěkná secesní vila, která byla dříve lázeňským objektem Dukla. Nyní je ve vile obecní úřad a pošta.

Mezi areálem Na proseku a lázněmi je u cesty dlouhá stará patrová budova z 18. století s dřevěnou pavlačí na dřevěných krakorcích. Byla spojena s vytápěnými skleníky v bývalém zahradnictví a zřejmě navazuje na dům, kde se na počátku lázeňského provozu podávaly první koupele a bydleli zde panský ranhojič a myslivci z bývalé bažantnice.
Hlavní silnice od Slaného protíná údolí po hrází vyzděné z pískovcových kvádrů v polovině 19. století. V hrázi je široký klenutý průchod pro pěší a užší propust pro potok. Pod hrází prochází stará vycházková cesta z centra obce do lázeňského areálu lemovaná stromy z nově vysázené aleje v roce 2019.

Na severní straně obce v blízkosti silnice do Budyně je areál bývalých předválečných kasáren, později zemědělského učiliště, v současné době je přestavován na multifunkční, převážně bytový areál.
Z návsi ve Mšeném směrem do lázeňského areálu podél silnice jsou v blízkosti křižovatky se silnicí od Slaného 3 výstavné rodinné domky z počátku 20. století, s výrazně secesními fasádami, čp. 169, 16, 170. Zvláště domek čp. 169 vyniká různobarevnou figurálně a bosováním zdobenou fasádou. Trojice těchto domků tvoří velmi hodnotné uskupení dosud neporušené nevhodnou modernizací, navíc obklopené pěkně udržovanými květinovými zahrádkami.
Pokračování ulice za křižovatkou tvoří ulice Lázeňská, která tvoří také velmi pohlednou a názornou ukázku vývoje české architektury. Vývojová řada začíná u silniční křižovatky novorenezančním domkem čp. 130. Vilky jsou většinou dobře udržované s pěknými zahrádkami.

VRBICE
Byla až do roku 1944 samostatnou obcí, potom byla spojena se Mšeným, ale má zachovalé vlastní číslování nemovitostí. První zmínka je z roku 1267. Charakterem svojí zástavby si stále ještě zachovává dosti samostatný ráz.
V centru obce je rozlehlá čtvercová náves s travnatým paloukem, kde dříve býval dosti velký rybník napájený dešťovou vodou. Když se koncem 2. světové války nádrž upravovala, porušila se těsnost podloží, voda se ztratila a už se ji nepodařilo znovu nadržet ani za pomocí hasičské techniky. Poté byla zasypána.¨

PODOL
Býval kdysi rovněž samostatnou obcí, ale byl již v dávnější minulosti spojen se Mšeným. Název vystihuje jeho polohu v údolí potoka. V 18. století zde bylo 7 usedlostí, v roce 1900 se zde nacházelo 32 domů se 177 obyvateli. Pěstovala se v okolí hlavně řepa a bylo zde několik cihelen, z nichž jedna zůstala v provozu až do 80. let 20. století. V údolní nivě je dnes pěkně udržované fotbalové hřiště.