Domů - O nás - Informace pro klienty

Důležité informace pro klienty k pobytům a balíčkům procedur

Informace pro klienty k lázeňským pobytům a balíčkům procedur. 

platné od 1.8.2018

Lázeňské pobyty - zahájení a ukončení

Den vašeho nástupu na lázeňský či wellness pobyt a den odjezdu, máte uveden na zvacím dopise do lázní. V uvedený den a hodinu se prosím dostavte na recepci lázní v lázeňské budově Říp. Prosíme všechny klienty, aby dodržovali hodiny příjezdu a hodiny opuštění (vyklizení) pokojů v den odjezdu. V případě, že klient nedodrží stanovenou dobu pro vyklizení pokoje, nebo pokud se nedohodne s recepcí lázní jinak, bude mu při odjezdu účtován příplatek za ubytování dle ceníku lázní.

V případě, že má klient zvláštní požadavky na stravování - dieta (bezlepková, žlučníková, redukční,  diabet, neslaná, atd.) informujte svého Poradce pro lázeňské pobyty nebo recepci lázní v zájmu Vašeho pohodlí před příjezdem na Váš pobyt.

Programy lázeňských pobytů nelze měnit. V případě, že si z nabídky lázeňských pobytů nemůžete vybrat a máte požadavek na změnu pobytu, kontaktujte recepci nebo obchodní oddělení lázní. Naši poradci pro lázeňské pobyty vám rádi připraví nabídku na individuální pobyt.

Storno poplatky lázeňského pobytu a služeb*

8 až 10 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky      
50% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč
5 až 7 dnů před prvním poskytnutím služeb dle objednávky        
75% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

4 dny a méně před prvním poskytnutím služeb dle objednávky  100% z ceny služeb, nejméně 500,- Kč

Nenastoupení pobytu bez oznámení storna: 100% z celkové ceny pobytu
Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny za nevyčerpané objednané služby

Stornovat pobyt je možné pouze písemnou formou!

*Tyto storno poplatky se vztahují také na služby poskytované formou objednaných dárkových balíčků procedur či na jednotlivé lázeňské procedury.

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů společnosti Lázně Mšené, a.s. jsou ke stažení zde ...VOP DÁRKOVÉ POUKAZY.

Vážený kliente,
dovolte, abychom vás před příjezdem na Váš lázeňský pobyt upozornili na stavy nevhodné pro absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to i samoplátecké, tedy na obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče.


Jedná se především o:
-     infekční nemoci,
-    inkontinenci moče a stolice,
-    nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu,
-    hypertenzi a těhotenství,
-    nemoci v akutním stádiu,
-    klinické známky oběhového selhání,
-    maligní arytmie,
-    stavy po hluboké trombóze (do 3 měsíců po odeznění nemoci),
-    stavy po povrchové tromboflebilitě (do 6 týdnů po odeznění nemoci),
-    labilní diabetes mellitus,
-    profuzní krvácení všeho druhu,
-    kachexie všeho druhu,
-    zhoubné nádory,
-    epilepsie,
-    fáze psychóz a duševní poruchy,
-    závislost na alkoholu a návykových látkách
-    i o případy, kdy by klient měl být odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze.

Informace o obecných kontraindikacích lázeňské léčebně rehabilitační péče můžete nalézt i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb.

Vážený kliente, pro zachování kvality poskytovaných služeb a zajištění správné lázeňské léčebně rehabilitační péče v našem lázeňském zařízení, a to i samoplátecké, Vás prosíme o vyplnění čestného prohlášení o Vašem zdravotním stavu. Čestné prohlášení naleznete ke stažení na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s., nebo Vám jej na požádání rádi poskytneme na recepci lázní či zašleme na adresu Vašeho bydliště.

Společnost Lázně Mšené, a.s. upozorňuje, že v případě zjištění rozporu mezi skutečnostmi uvedenými klientem v jeho čestném prohlášení o zdravotním stavu a skutečným zdravotním stavem klienta, neodpovídá za eventuální předčasné ukončení lázeňského pobytu či krácení služeb, jež jsou součástí lázeňské léčebně rehabilitační péče, a to i samoplátecké, a že nečerpání těchto služeb nemůže být ani žádným způsobem kompenzováno, ani nemůže být předmětem reklamačního řízení.

Děkujeme za pochopení
Lázně Mšené, a.s.

Čestné prohlášení o zdravotním stavu KE STAŽENÍ naleznete zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDRAVOTNÍ STAV

Před příjezdem do lázní si nezapomeňte vzít s sebou

- kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, případně pas
- částku na úhradu lázeňského poplatku, který činí 7,- Kč/den/osoba
    (poplatek se nevztahuje na osoby starší 70-ti let, na osoby mladší 18-ti let a držitele ZTP/P)
- léky, které pravidelně užíváte (vzhledem ke skutečnosti, že případné poskytnutí léků není zahrnuto v ceně za léčení, doporučujeme vybavit se potřebnou zásobou léků na celou dobu pobytu v lázních.)

 - hygienické potřeby (mýdlo, ručník, atd.), plavky, koupací čepici, vhodné přezůvky do balneo-provozu (protiskluzová obuv), lehké sportovní oblečení a sportovní obuv.
- vyplněné prohlášení o zdravotním stavu

Doplňující informace k pobytu

Finanční prostředky je možné uložit v trezoru na recepci lázní. Za ztrátu finančních prostředků  neuložených na výše uvedeném místě společnost Lázně Mšené, a.s. neodpovídá.

Vážený kliente, dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu společnosti Lázně Mšené, a.s., nebo k okolnostem na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností Lázně Mšené, a.s. zabezpečené služby, nevzniká klientovi ani nárok na vrácení zaplacené ceny služeb, ani nárok na jakoukoliv slevu z ceny zaplacených služeb.

V našich lázních je klientům k dispozici služba pedikúry, manikúry, kosmetiky a kadeřnictví.
V lázních je k dispozici  v recepci lázní, wifi připojení pak v lázeňské kavárně a v lázeňském objektu Villa Kyselka, Villa Vítkov a Praděd.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 416 865 202, 203 nebo +420 416 866 007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle §93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má každý klient možnost podat stížnost. 

Vážení klienti,
dokumenty a základní informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete zde:

Informace o zpracování osobních údajů
Kamerové systémy
Cookies na stránkách msene.cz