Domů - O NÁS - Archiv článků - V Lázních Mšené BEZPEČNĚ!

V Lázních Mšené BEZPEČNĚ!

Aby naše lázně byly stále oblíbené a hojně navštěvované spokojenými klienty, denně pracujeme na zajištění co nejvyšší úrovně OCHRANY NAŠICH KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ, a to nejen přijatými vládními opatřeními, ale i souborem našich vlastních protiepidemických opatření.

1. Vybrané POVINNOSTI, PRAVIDLA a PROTIEPIDEMICKÁ OPAŘENÍ pro klienty v Lázních Mšené
1.1 Na základě nařízení vlády ČR poskytujeme lázeňskou péči nejen pro pacienty od ZP, ale i samoplátcům, kteří prodělali Covid19 v posledních 90 dnech. Na pobyt k nám tedy může přijet každý klient, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. (Potvrzení o prodělaném Covidu19 vystavuje ošetřující lékař). Zároveň je také možné přijet POC nebo PCR antigenním testem ne starším než 72 hodin a po dokončeném očkování.

1.2 Každý klient a pacient je povinen ve všech vnitřních lázeňských prostorách NOSIT ROUŠKU (s výjimkou procedury v bazénu či ve vanách), pravidelně a při každém vstupu do objektu či na proceduru je povinen si umýt a DEZINFIKOVAT RUCE a dodržovat doporučené ROZESTUPY 2 m mezi sebou, pokud je to možné.

1.3 Každý klient je povinen v případě potřeby strpět DENNÍ PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY dálkovým teploměrem, a to již od chvíle příjezdu, a je povinen neprodleně hlásit změny svého zdravotního stavu službu konající zdravotní sestře.

1.4 Každého lázeňského klienta a pacienta žádáme o respektování všech nařízení a doporučení, především doporučení neopouštět během pobytu zabezpečené prostory a areál lázní.

2. Vybraná VNITŘNÍ OPATŘENÍ pro zaměstnance Lázní Mšené:
2.1 Všichni pracovníci jsou pravidelně podrobováni protilátkovému testu na COVID-19. Při jakémkoliv podezření rizika je zaměstnanec neprodleně uvolněn z výkonu práce do karantény v domácím prostředí. Zároveň zaměstnancům umožňuje zaměstnavatel Lázně Mšené provedení protilátkového testu i na vlastní žádost za zvýhodněnou cenu.

2.2 Pracovníci Lázní Mšené pravidelně NĚKOLIKRÁT denně provádějí dezinfekci všech klik a vodorovných ploch, zejména pak vstupních klik do objektů a jednotlivých provozoven péče o klienty, a dezinfikují plochy zařízení a vybavení v lázeňských provozech. V lázeňské restauraci jsou po každém klientovi dezinfikovány židle i stoly. Z důvodu pravidelné časté dezinfekce stolů nejsou na stolech ubrusy. Příbor a další prostředky jsou velmi obezřetně skladovány a zabezpečeny před kontaminací.

2.3 Zaměstnanci jsou povinni strpět měření tělesné teploty před zahájením pracovní směny, nosit ve všech provozovnách a společných krytých prostorech roušky a dodržovat rozestupy, stejně jako jsou povinni si mýt a dezinfikovat ruce při každém vstupu do vnitřních prostor, před zahájením každé procedury i po ní.

2.4 Na jednotlivých pracovištích se zaměstnanci střídají v oddělených směnách tak, aby bylo omezeno případné šíření nákazy mezi kolegy.

2.5 Všem zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel Lázně Mšené ochranné prostředky (ústní voda na bázi alkoholu, dezinfekce na ruce, vitamín C a D, oční kapky, každý den obdrží roušky, mají k dispozici jednorázové rukavice atd.) v takovém množství, aby pokrylo jejich běžnou potřebu na pracovišti.

2.6 Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o vývoji, novinkách a nových podmínkách v našem společném boji proti šíření COVID19 a jsou nabádáni k odpovědnému dodržování protiepidemických opatření i v soukromí.

Nabídka lázeňských, léčebných a rekondičních pobytů s čerpáním podpory ve výši 4.000 Kč:

Léčebný program 50+ (s podporou 4.000 Kč)
Týdenní léčba slatinou (s podporou 4.000 Kč)
Léčebný intenzivní pobyt (s podporou 4.000 Kč)
Léčebný pobyt s konopím (s podporou 4.000 Kč)
Rekondiční pobyt (s podporou 4.000 Kč)
Kondiční lázeňský pobyt "BASIC P" (s podporou 4.000 Kč)
Lázeňský pobyt "KONDICE P" (s podporou 4.000 Kč)

Lázeňské zařízení můžete navštívít nejen jako SAMOPLÁTCE, ale i "na pojišťovnu" při léčebném komplexním nebo příspěvkovém pobytu.

V Mšeném-lázních dne 31.1.2021