Domů - O NÁS - Archiv článků - V Lázních Mšené BEZPEČNĚ!

V Lázních Mšené BEZPEČNĚ!

Aby naše lázně byly stále oblíbené a hojně navštěvované spokojenými klienty, denně pracujeme na zajištění co nejvyšší úrovně OCHRANY NAŠICH KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ, a to nejen přijatými vládními opatřeními, ale i souborem našich vlastních protiepidemických opatření.

1. Vybrané POVINNOSTI, PRAVIDLA a PROTIEPIDEMICKÁ OPAŘENÍ pro klienty v Lázních Mšené
1.1 Na základě nařízení vlády ČR poskytujeme lázeňskou péči nejen pro pacienty od ZP, ale i samoplátcům, kteří prodělali Covid19 v posledních 180 dnech a nebo doložili negativní PCR test ne starší než 72 hodin (neplatí pro neléčebné pobyty a ambulantní procedury). Na pobyt k nám tedy může přijet každý klient, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. (Potvrzení o prodělaném Covidu19 vystavuje ošetřující lékař). Zároveň je také možné přijet s PCR testem ne starším než 72 hodin a po dokončeném očkování.

1.2 Každý klient a pacient je povinen ve všech vnitřních lázeňských prostorách NOSIT RESPIRÁTOR (s výjimkou procedury v bazénu či ve vanách), pravidelně a při každém vstupu do objektu či na proceduru je povinen si umýt a DEZINFIKOVAT RUCE a dodržovat doporučené ROZESTUPY 2 m mezi sebou, pokud je to možné.

1.3 Každý klient je povinen v případě potřeby strpět DENNÍ PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY dálkovým teploměrem, a to již od chvíle příjezdu, a je povinen neprodleně hlásit změny svého zdravotního stavu službu konající zdravotní sestře.

1.4 Každého lázeňského klienta a pacienta žádáme o respektování všech nařízení a doporučení, především doporučení neopouštět během pobytu zabezpečené prostory a areál lázní.

2. Vybraná VNITŘNÍ OPATŘENÍ pro zaměstnance Lázní Mšené:
2.1 Všichni pracovníci jsou pravidelně podrobováni protilátkovému testu na COVID-19. Při jakémkoliv podezření rizika je zaměstnanec neprodleně uvolněn z výkonu práce do karantény v domácím prostředí. Zároveň zaměstnancům umožňuje zaměstnavatel Lázně Mšené provedení protilátkového testu i na vlastní žádost za zvýhodněnou cenu.

2.2 Pracovníci Lázní Mšené pravidelně NĚKOLIKRÁT denně provádějí dezinfekci všech klik a vodorovných ploch, zejména pak vstupních klik do objektů a jednotlivých provozoven péče o klienty, a dezinfikují plochy zařízení a vybavení v lázeňských provozech. V lázeňské restauraci jsou po každém klientovi dezinfikovány židle i stoly. Z důvodu pravidelné časté dezinfekce stolů nejsou na stolech ubrusy. Příbor a další prostředky jsou velmi obezřetně skladovány a zabezpečeny před kontaminací.

2.3 Zaměstnanci jsou povinni strpět měření tělesné teploty před zahájením pracovní směny, nosit ve všech provozovnách a společných krytých prostorech roušky a dodržovat rozestupy, stejně jako jsou povinni si mýt a dezinfikovat ruce při každém vstupu do vnitřních prostor, před zahájením každé procedury i po ní.

2.4 Na jednotlivých pracovištích se zaměstnanci střídají v oddělených směnách tak, aby bylo omezeno případné šíření nákazy mezi kolegy.

2.5 Všem zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel Lázně Mšené ochranné prostředky (ústní voda na bázi alkoholu, dezinfekce na ruce, vitamín C a D, oční kapky, každý den obdrží respirátory, mají k dispozici jednorázové rukavice atd.) v takovém množství, aby pokrylo jejich běžnou potřebu na pracovišti.

2.6 Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o vývoji, novinkách a nových podmínkách v našem společném boji proti šíření COVID19 a jsou nabádáni k odpovědnému dodržování protiepidemických opatření i v soukromí.

Lázeňské zařízení můžete navštívít nejen jako SAMOPLÁTCE, ale i "na pojišťovnu" při léčebném komplexním nebo příspěvkovém pobytu.

V Mšeném-lázních dne 21.11.2021