Domů - O NÁS - Archiv článků - Do Lázní Mšené i SAMOPLÁTCI!

Do Lázní Mšené i SAMOPLÁTCI!

Pro stále se množící dotazy a nezaviněný zmatek na trhu si vás všechny dovolujeme informovat, že od 18. ledna 2021 je možné do Lázní Mšené jezdit na léčebné pobyty, a to nejen na pobyty hrazené Zdravotními pojišťovnami, ale i na kratší, minimálně týdenní SAMOPLÁTECKÉ LÉČEBNÉ pobyty s vládní PODPOROU 4.000 Kč. Díky všem benefitům si tak každý dospělý klient i pacient může přijet do Lázní Mšené relaxovat a ulevit svým bolestem, vyléčit neduhy a napravit tělo. V našich lázních rodinného typu se na vás těší profesionální tým lázeňských pracovníků. Odpočinete si a svému tělu prospějete při tradičních lázeňských léčebných a rekondičních procedurách, masážích, zábalech, koupelích, při cvičení v tělocvičně nebo v bazénu, či během dalších rehabilitačních a lázeňských procedurách...

V Lázních Mšené BEZPEČNĚ!

Aby naše lázně byly stále oblíbené a hojně navštěvované spokojenými klienty, denně pracujeme na zajištění co nejvyšší úrovně OCHRANY NAŠICH KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ, a to nejen přijatými vládními opatřeními, ale i souborem našich vlastních protiepidemických opatření.


1. Vybrané POVINNOSTI, PRAVIDLA a PROTIEPIDEMICKÁ OPAŘENÍ pro klienty v Lázních Mšené

1.1 Od 18. ledna 2021 si v našich lázních smí užít svůj lázeňský pobyt každá dospělá osoba nejen na léčebných pobytech od Zdravotních pojištoven, ale i SAMOPLÁTCE na podporovaných lázeňských rekondičních pobytech, která se při příjezdu na recepci PROKÁŽE NEGATIVNÍM TESTEM na COVID19, nebo si jej může nechat provést u lázeňské zdravotní sestry za super zvýhodněných 250 Kč.

1.2 Všichni klienti a pacienti, kteří do lázní nepřijedou ze společné domácnosti, jsou ubytováni zásadně v jednolůžkových pokojích, nebo samostatně ve dvoulůžkových. Zároveň při stravování ve Velké lázeňské restauraci smí sedět u stolu pohromadě pouze osoby ze společné domácnosti, ubytované ve společném pokoji.

1.3 V zájmu zachování maximálního bezpečí našich ubytovaných osob není povolen do areálu Lázní Mšené vstup neubytovaných osob, a tedy ani návštěvy ubytovaných osob. Neubytovaným osobám není povolen vstup ani na ambulantní procedury, a ani do Café & Restaurant Letzel, stejně jako pohyb v celém areálu.

1.4 Každý klient a pacient je povinen ve všech vnitřních lázeňských prostorách nosit roušku (mimo výjimky, například procedury v bazénu či ve vanách), pravidelně a při každém vstupu do objektu či na proceduru je povinen si umýt a desinfikovat ruce a dodržovat doporučené rozestupy min 2 m mezi sebou, pokud je to možné.

1.5 Každý klient je povinen strpět případné denní a pravidelné měření tělesné teploty dálkovým teploměrem, a to již od chvíle příjezdu, a je povinen neprodleně hlásit změny svého zdravotního stavu.

1.6 Každého lázeňského klienta a pacienta žádáme o respektování všech nařízení a doporučení, stejně jako například doporučení neopouštět během svého pobytu zabezpečené prostory a areál lázní.

2. Vybraná VNITŘNÍ OPATŘENÍ pro zaměstnance Lázní Mšené:

2.1 Všichni pracovníci jsou pravidelně podrobováni protilátkovému testu na onemocnění COVID19, při jakémkoliv zjištění nákazy jsou neprodleně uvolněni z výkonu práce do karantény v domácím prostředí. Zároveň zaměstnancům umožňuje zaměstnavatel Lázně Mšené si nechat provést test na protilátky kdykoliv i na vlastní žádost za zvýhodněnou cenu.

2.2 Pracovníci Lázní Mšené pravidelně denně provádějí desinfekci všech klik a vodorovných ploch, zejména pak vstupních klik do objektů a jednotlivých provozoven péče o klienty, a desinfikují plochy zařízení a vybavení v lázeňských provozech. V lázeňské restauraci jsou po každém klientovi desinfikovány židle i stoly, příbor a další prostředky jsou velmi opatrně skladovány a zabezpečeny před kontaminací jakýmkoliv bacilem...

2.3 Zaměstnanci jsou povinni strpět měření tělesné teploty před zahájením pracovní směny, nosit ve všech provozovnách a společných krytých prostorech roušky a dodržovat rozestupy, stejně jako jsou povinni si mýt a desinfikovat ruce při každém vstupu do vnitřních prostor, před zahájením každé procedury i po ní.

2.4 Na jednotlivých pracovištích se zaměstnanci střídají ve stanovených směnách tak, aby bylo omezeno případné šíření nákazy mezi kolegy.

2.5 Všichni zaměstnanci získávají od zaměstnavatele protiepidemické prostředky (ústní voda na bázi alkoholu, desinfekce na ruce, vitamín C a D, oční kapky, každý den fasují čisté roušky atd.) v takovém množství, aby pokrylo jejich běžnou potřebu na pracovišti.

2.6 Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o průběhu, novinkách a nových podmínkách v našem společném boji proti šíření COVID19 a jsou nabádáni k odpovědnému dodržování protiepidemických opatření i v soukromí

V Mšeném-lázních dne 12.1.2021

Přehled pobytů se státní podporou naleznete zde: POBYTY S PODPOROU