Domů - Léčení na pojišťovnu - Typy léčebných pobytů

Typy léčebných pobytů

V Lázních Mšené Vás velmi rádi uvítáme jako hosty různých možností léčebných pobytů. Mezi poskytované služby patří především komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče, v poslední době jsou stále více žádány programy samoplátecké lázeňské péče a nadstandardní relaxační pobyty především pro firmy a skupiny.

Komplexní lázeňská péče

Návrh na lázeňskou péči vystavuje váš obvodní lékař a jako komplexní jej schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny, se kterou máte smluvní vztah. Klienta (v tomto případě pacienta), oslovíme s předvoláním k nástupu již přímo z našich Lázní Mšené. Termín nástupu je smluvně závazný, úpravy jsou možné jen po předchozí domluvě, a to ze závažných důvodů. Zdravotní pojišťovna vám hradí při komplexní lázeňské péči stravování formou plné penze, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, potřebná lékařská vyšetření a léčebné lázeňské procedury dle stanovené diagnózy, smluvně sjednané mezi lázněmi a zdravotní pojišťovnou. Délka pobytu je určena na léčebném návrhu a obvykle činí 21 dní. Platnost poukazu bývá 3 měsíce od data vystavení návrhu praktickým lékařem.

Pokud si pacient vybere z nabídky Lázní Mšené jiný druh ubytování než příslušná pojišťovna hradí dle smlouvy, popřípadě si objedná další nadstandardní služby a lázeňské procedury, zaplatí rozdíl a vícenáklady dle platného ceníku Lázní Mšené z vlastních prostředků.

Návrh na lázeňskou péči ve formátu PDF

Příspěvková lázeňská péče

Na základě Návrhu na lázeňskou péči od obvodního lékaře ji schvaluje jako příspěvkovou opět revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pacient má možnost vybrat si lázeňské zařízení, dojednat si termín nástupu a požadavky na pobyt. Termín nástupu a podmínky lázeňské péče jsou opět závazné, z vážných důvodů mohou být upraveny jen po předchozí domluvě. Zdravotní pojišťovna hradí smluvně sjednaná lékařská vyšetření a lázeňské léčebné výkony dle stanovené diagnózy. Pacient si hradí ubytování v lázeňském léčebném zařízení a stravování z vlastních prostředků. Délka pobytu závisí na diagnóze, obvykle činí 14 dní s možností prodloužení na 21 dní. Platnost poukazu bývá 6 měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem.

Návrh na lázeňskou péči ve formátu PDF

Samoplátecká lázeňská péče s ubytováním / bez ubytování

Jedná se o lázeňskou léčebnou péči, kterou si klient vybírá a podmínky určuje výhradně sám. Její náklady hradí v plném rozsahu dle aktuálního ceníku Lázní Mšené. Ubytování může být pro klienta zajištěno v jednotlivých budovách areálu Lázní Mšené, klient si však může lázeňské procedury a péči objednat také bez ubytování a na jednotlivé procedury dojíždět. Stravování je standardně poskytováno formou plné penze, alternativně je možno zvolit po dohodě polopenzi či jen snídaně. V Lázních Mšené je možné si pro tuto komerční, pojišťovnami nehrazenou péči, objednat procedury i v odpoledních hodinách a víkendech.

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Osoba doprovázející hosta (pacienta), která si sama hradí ubytování v lázeňském léčebném zařízení a stravování dle smluvního komerčního ceníku, stejně jako případné nadstandardní ubytovací či lázeňské služby.

Relaxační a rekondiční pobyty pro skupiny, firemní turistika

Lázně Mšené, v rámci modernizace provozu a služeb, nabízejí také relaxační a rekondiční pobyty a programy pro skupiny hostů, skupiny firemních zákazníků. Tyto pobyty a programy jsou nabízeny jako kombinace ubytovacích, stravovacích a lázeňských služeb, včetně možnosti nadstandardních služeb pronájmu salonků, tělocvičny, velké lázeňské restaurace, atd. Pro skupiny je možné objednat vybrané lázeňské programy v požadovaném čase a rozsahu. Pobyty pro skupiny zaměstnanců lze financovat mimo jiné i z fondu FKSP atp.