Domů - Léčení na pojišťovnu - Indikační seznam

Indikační seznam

Léčba v Lázních Mšené

Prostřednictvím zdravotní pojišťovny

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče - KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče - PLP) zdravotní pojišťovnou.
6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči, který zároveň upravuje podmínky příspěvkové lázeňské péče.

Příspěvková lázeňská péče
Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje, nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Co léčíme:

  • nemoci pohybového aparátu
  • záněty nervů
  • pooperační stavy, včetně léčby TEP
  • funkční onemocnění páteře
  • kořenové syndromy
  • nemoci z povolání

Návrh na lázeňskou péči ve formátu PDF

Indikační seznam Lázní Mšené

Vážení klienti, pokud máte zájem o léčbu v Lázních Mšené a nejste si jisti zda můžete do lázní přijet, rádi Vám poradíme na telefonních číslech 416 865 202, 203 nebo 416 866 007, 008. 

Poznámky:
PLP*
("Prodloužení léčebného pobytu") - Možnost prodloužení léčebného pobytu na základě rozhodnutí revizního lékaře.

INDIKACENázevZÁKLADNÍ POBYTNÁSLEDNÝ POBYT

komplexní

příspěvková

komplexní

příspěvková

I/1Zhoubné nádory - nemoci onkologické21 dní, do 12 měsíců po ukončení K protinádorové léčby + PLP21 dní Hodgkingova nemoc do 36 měsíců od posledního K pobytu14 nebo 21 dní ostatní
VI/2Polyneuropatie s paretickými projevy28 dní + PLP* chabé obrny - postižení 0-3. stupně21 dní28 dní - 1x za 24 měsíců +PLP14 nebo 21 dní
VI/3Kořenové syndromy 21 dní + PLP*
*V návaznosti na hospitalizaci do 3 měsíců nebo po 6 týdenní soustavné ambul. péči
14 nebo 21 dní
VI/8Nervosvalová onemocnění28 dní + PLP*28 dní
1x za 12 měsíců + PLP
VI/9Syringomyelie21 dní21 dní
1x za 24 měsíců
14 nebo 21 dní
VI/10Dětská mozková obrna28 dní28 dní do 21 let
28 dní nad 21 let - 1 x za 24 měsíců
14 nebo 21 dní
VI/11Parkinsonova nemoc21 dní21 dní, 1 x za 24 měsíců
VII/1Revmatoidní artritis28 dní + PLP*
*Od II. stadia nemoci
21 dní*
*Do II. stádia nemoci
28 dní + PLP*
1 x za 12 měsíců
14 nebo 21 dní
VII/2Bechtěrevova choroba - ankylozující spondylitis28 dní + PLP*
Od II. stádia nemoci v soustavné péči odborného lékaře
21 dní28 dní + PLP*
Od II. stádia nemoci v soustavné péči lékaře
14 nebo 21 dní
VII/3Ostatní séronegativní spondartritida
Sekundární artritis
28 dní + PLP*
*Postižení páteře II. a vyššího stupně
*Chronická artritis periferních kloubů
21 dní*
* ostatní
28 dní + PLP* *Po uplynutí 12 měsíců od ukončení komplexní léčby 1 x za 12 měsíců14 nebo 21 dní
VII/4Mimokloubní revmatismus
Difúzní onemocnění pojiva
28 dní + PLP*
*V remisi
28 dní + PLP*
* 1x za 24 měsíců v remisi. Akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců
14 nebo 21 dní
VII/5Osteoporóza
Kostní změny následkem práce
21 dní21 dní21 dní
1 x za 24 měsíců od ukončení komplexní léčby
VII/6Bolestivé syndromy šlach - nemoci z povolání21 dní
nemoci z povolání
21 dní21 dní
Nemoci z povolání max 1x za 12 měsíců
14 nebo 21 dní
VII/7Koxartroza a Gonartroza v soustavném léčení21 dní + PLP*
*Od III. stupně nemoci nebo II. stupně funkčního onemocnění
21 dní21 dní
1x za 24 měsíců
Stavy kontraindikované k operaci max. 1 x za 12 měsíců
14 nebo 21 dní
*Při soustavné ambulanční péči
VII/8Artrózy v ostatních lokalitách
Artropatie
21 dní21 dní, 1 x za 24 měsíců14 nebo 21 dní
VII/9Chronický vertebrogenní syndrom21 dní + PLP*
*Do 3 měsíců od hospitalizace nebo po 6 týdnech soustavné ambulantní péče
21 dní14 nebo 21 dní
VII/10Stavy po ortopedických operacích s kloubní náhradou28 dní + PLP*
* Do 3 měs. po hospitalizaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců
VII/11Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích28 dní + PLP*
*Nejpozději do 6 měsíců po operaci
28 dní
nejpozději do 24 měsíců po operaci max. 1x
14 nebo 21 dní
VII/12Stavy po amputacích dolních končetin21 dní
do 12 měsíců po operaci

Vážení klienti,
u pojišťovny OZP nelze léčit nenasmlouvané indikace: VI/8, VI/9, VI/10, VII/5.
U pojišťovny 
ZP Škoda Mladá Boleslav nelze léčit nenasmlouvanou indikaci: I/1.
U pojišťovny ČPZP nelze léčit nenasmlouvanou indikaci VII/12.
Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti, pokud nebudete mít možnost absolvovat lázeňskou léčbu prostřednictvím své zdravotní pojišťovny, a přece jen víte, že pro sebe musíte nebo chcete něco udělat, vyberte si z naší široké nabídky týdenních léčebných pobytů pro samoplátce, které zahrnují i konzultaci s lázeňským lékařem, který vám doporučí vhodné procedury pro léčbu Vašich obtíží.

Více informací Vám rádi poskytneme na telefonních číslech: 416 866 007, 008.