Domů - Lázeňské procedury - Lázeňský a ubytovací řád

Lázeňský a ubytovací řád

Těší nás, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě náš rodinný lázeňský resort Lázně Mšené.
Prosíme, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny personálu tak, abyste si pobyt Vy i ostatní hosté užili ničím nerušeni.  Vaše Lázně Mšené, a.s.

Lázeňský a ubytovací řád Lázní Mšené, a.s.


V zájmu zachování pohodlí a bezpečnosti klientů a návštěvníků Lázní a v zájmu zachování pořádku v celém areálu Lázní vydává společnost Lázně Mšené, a.s., IČ: 44569530, sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené – lázně (dále jen „Lázně“) tento Lázeňský a ubytovací řád (dále jen „Řád“).

Článek I.   
Úvodní ustanovení

a) Lázeňský a ubytovací řád zavazuje každou osobu, která užívá v rámci komplexní, příspěvkové nebo samoplátecké lázeňské léčebně rehabilitační péče (dále jen „Klient“) vnitřní či vnější prostory v celém areálu Lázní. Lázeňský a ubytovací řád zavazuje též každou další osobu z řad veřejnosti, dodavatelů Lázní, zaměstnanců, které vstupují do areálu Lázní. Areál Lázní je vymezen informačními tabulemi na všech cestách u vstupu do areálu.

b) Zahájením čerpání služeb Lázní se každý Klient zavazuje dodržovat tento Řád. Závažné či opakované porušování tohoto Řádu zakládá právo Lázní ukončit předčasně pobyt nebo vykázat Klienta z Lázní, a to bez nároku Klienta na poskytnutí náhrady nebo finanční kompenzace.

Článek II.   
Opatření k zajištění bezpečnosti

a) Klienti a veřejnost se zavazují ve všech budovách a v celém areálu Lázní důsledně dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny a protipožárních opatření. Každý klient a návštěvník Lázní je povinen si počínat tak, aby neohrozil život, zdraví a majetek svůj i dalších osob.

b) Všichni Klienti a návštěvníci Lázní jsou povinni dodržovat PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ mimo jasně vymezená a řádně označená místa. Zákaz kouření se vztahuje také na elektronické cigarety.

c) Z bezpečnostních a hygienických důvodů je ZAKÁZÁNO PŘIVÁDĚT JAKKÁKOLIV ZVÍŘATA do budov i celého venkovního areálu Lázní. Podmínky využití lázeňského areálu a parku stanovuje samostatný Návštěvní řád zveřejněný přímo v parku.

d) V případě nebezpečí, ohrožení zdraví nebo života, při vzniku požáru nebo jiné tísňové situace volejte tísňové linky 112 nebo: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR: 150, POLICIE ČR:158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:155
O mimořádné situaci informujte službu konajícího zaměstnance Lázní zvednutím sluchátka pohotovostního telefonu ve vašem pokoji nebo ohlášením z externího telefonu v době 7:00-17:00 na tel.: 416 866 007 recepce; v době od 16:00 do 7:00 tel.: 778 469 899 strážní služba.

e) Nouzové východy, hydranty a hasicí přístroje jsou v každém objektu řádně označeny piktogramy a nápisy. Seznamte se s nimi a v případě požáru dbejte požární poplachové směrnice umístěné vždy u vstupu do objektu.

f) Vstup do lázeňských ubytovacích objektů je dovolen pouze ubytovaným Klientům. Klient je povinen dbát, aby vstupní dveře do ubytovacího objektu byly vždy řádně zavřeny. Při odchodu z pokoje se ujistěte, že jsou zavřená okna, zhasnutá světla a vypnuté el. přístroje, vypnuté nebo ztlumené topení a že nikde neteče voda. Dveře řádně zavřete a zamkněte.

g) V pokoji nenechávejte volně ležet cennosti. Každý pokoj je vybaven uzamykatelnou skříňkou, vybrané pokoje bezpečnostními schránkami. V Lázeňské recepci je možné využít úschovu peněžní hotovosti za poplatek 60,- Kč/osobu a pobyt. Maximální výše hotovosti pro úschovu je 10.000 Kč. Za peněžní hotovost a cenné předměty ponechané v pokoji, ve skříňkách šaten, v zaparkovaném vozidle nebo jinde v areálu Lázně nenesou odpovědnost. 

h) Denně od 16:00 do 7:00 dohlíží na bezpečnost a pořádek v areálu Lázní pracovník ostrahy. V případě potřeby je pracovník ostrahy k zastižení na tel.: 778 469 899.

i) Každý lázeňský klient, pacient i návštěvník se musí v lázeňském areálu chovat tiše a klidně, nerušit další osoby jízdou na kole, či jiným nebezpečným chováním či jednáním. Vyžadujeme, aby se lidé k sobě chovali zdvořile a nikoho neohrožovali či neomezovali svým chováním, volným pobíháním psů, poslechem hlasité hudby či užíváním vulgarismů. Zároveň je zakázáno v areálu užívat vnesené, tedy v lázních nezakoupené nápoje a jídlo, a k výkonu svých tělesných potřeb musí každý užívat zásadně toalety v objektech, nikoliv parkové stromy...

j) Veškeré vybavení lázeňského areálu je určené výhradně pro platící a ubytované klienty lázní, pokud nerozhodne vedení lázní jinak.

Článek III.   
Přehled praktických informací pro Klienty

Telefonní čísla:
Lázeňská recepce: +420 416 866 007, 008   
Obchodní oddělení: +420 416 865 202, 203
Restaurace: +420 416 866 011           
Wellness a obchod: +420 416 866 009
Strážní služba: +420 778 469 899 (16:00 -7:00)   
Zdravotní sestra: zvednutí sluchátka pohotovostního telefonu
Web/E-mail: www.msene.cz / lazne@msene.cz

CHECK IN - Příjem Klientů
Příjem Klientů je v Lázeňské recepci v budově Říp. Doporučený čas příjezdu s ohledem na vybraný typ pobytu je Klientovi sdělen předem v písemném Pozvání k pobytu. Klient je povinen se po příjezdu na recepci ohlásit, předložit průkaz totožnosti, vyplnit Registrační kartu, uhradit cenu za objednané a dosud neuhrazené služby a vyzvednout si dokumenty k pobytu (Pobytová kartička) a klíče od pokoje.

CHECK OUT - Odhlášení z pobytu, uvolnění pokoje
Při odjezdu opusťte svůj pokoj včas. Pokud váš pobyt končí snídaní, CHECK OUT proveďte v Lázeňské recepci do 10:00. Pokud končí obědem, CHECK OUT proveďte do 12:00. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 50% ceny ubytování dalšího dne, po 18:00 plná cena. Pokud chcete pobyt prodloužit do 18:00 za poplatek 200 Kč/os., kontaktujte Lázeňskou recepci nejméně 1 den předem. Při ukončení pobytu Klient odevzdá klíče od pokoje v Lázeňské recepci v budově Říp a uhradí cenu za dosud nezaplacené služby.

Při ztrátě klíče od pokoje či budovy je Klientu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč. Za ztrátu klíče od šatní skříňky ve wellnessu, v balneu nebo u bazénu je účtován poplatek 500 Kč.

Alkohol

Konzumace alkoholických nápojů v areálu Lázní je povolena pouze v restauraci vč. zahrádek, v altánu, nebo v pokoji výhradně ubytovaným Klientům. Porušení tohoto nařízení může vést k vykázání z areálu Lázní. Osobám pod vlivem alkoholu a/nebo omamných látek nebude umožněno čerpání ani objednané a již zaplacené procedury a služby, a to bez náhrady.

Audio přístroje
Použití audio a video techniky je povoleno pouze ve Vašem pokoji, hlasitost nastavte tak, aby nerušila ostatní hosty.
Bezhotovostní platby, platby v EUR
V Lázních Mšené můžete platit bezhotovostně Vaší platební nebo kreditní kartou v Lázeňské recepci v budově Říp, v obchodě ve Wellness Praděd a v Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana. Přijímáme karty VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS a DINERS CLUB INTERNATIONAL. V Lázeňské recepci lze platit i bankovkami EUR v uvedeném denním kurzu ČNB. Nepřijímáme bankovky 500 EUR a vyšší. Vracíme v KČ.

Bezpečnost a vybavení pokoje

V pokoji není dovoleno používat otevřený oheň, nebo zdroj jakéhokoliv kouře, kouřit, zapalovat svíčky apod. Není dovoleno svévolně pohybovat nábytkem, vynášet vybavení pokoje, ani jakkoliv zasahovat do vybavení a elektroinstalace pokoje. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ VLASTNÍCH SPOTŘEBIČŮ (varné konvice, ponorné spirály, topná tělesa apod.). Je dovoleno použití vlastních elektrospotřebičů pro osobní hygienu (holicí strojek, fén). Na pokoji není dovoleno sušit houby, ovoce nebo byliny a zakrývat topná tělesa (s výjimkou topného žebříku v koupelně), sušit prádlo v oknech nebo uchovávat potraviny na okenním parapetu.

Bohoslužby
Bohoslužby se konají v kostele v Budyni n. Ohří každou neděli v 9:00 a v Charvatcích každou neděli od 10:30, mimo první neděle v měsíci.

Dárky, dárkové poukazy, suvenýry
Dárky, lázeňské suvenýry, oplatky, víno, kosmetiku a další zboží zakoupíte v Lázeňském obchodě ve Wellness Praděd. Dárkové poukazy na procedury a pobyty zakoupíte v Lázeňské recepci. Dárky i poukazy můžete zakoupit také ON-LINE na www.obchod.msene.cz

Dopravní náklady lázní na převoz
Jakékoliv dopravní náklady lázní na převoz pacienta do nebo z nemocnice, budou stranou lázní pacientovi či klientovi přeúčtovány v plné výši.

Elektřina

Všechny zásuvky ve Vašem pokoji i v koupelně jsou napájeny proudem 220V/AC/50Hz. Z hygienických, bezpečnostních a protipožárních důvodů je přísně zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče (varné konvice, spirály) s výjimkou holicího strojku či fénu na vlasy. Klient je povinen se ujistit, že před opuštěním pokoje zhasnul světla a vypnul všechna elektrická zařízení.

Internet

WIFI mohou klienti lázní využít zdarma ve všech lázeňských objektech. Heslo pro připojení najdete na nástěnce u vchodu do budovy. V Lázeňském lobby v budově Říp je hostům k dispozici PC s internetovým připojením. Nastavování WIFI připojení zaměstnancem Lázní na zařízení klienta z důvodu na straně klienta je zpoplatněno částkou 100,- Kč/úkon.

Kouření a otevřený oheň

V Lázních platí ve všech ubytovacích objektech, chodbách i pokojích včetně balkonů a v celém vnějším areálu přísný zákaz kouření a užívání otevřeného ohně (např. svíčky), vyjma označených prostor. Budovy jsou vybaveny poplachovým systémem a kouřovými detektory. V případě porušení zákazu Vám bude účtován zvláštní poplatek za mimořádný úklid ve výši 2.000 Kč a související náklady, a může Vám být ukončen pobyt bez náhrady. Kouření je povoleno na vyhrazených venkovních stanovištích (v okolí popelníků). Zákaz kouření se vztahuje také na elektronické cigarety.

Léčení a procedury

Klient je povinen se v průběhu lázeňského léčebného procesu zdržet požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a je také povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo léčebný proces narušit. Aplikace lázeňských procedur je možná pouze u osob starších 18 let. Výjimky povoluje pouze lázeňský lékař. Během komplexní a příspěvkové lázeňské péče není dovoleno vzdalovat se z lázeňského místa.
K léčebné proceduře je třeba se dostavit 10 minut předem a vyčkat výzvy zaměstnance Lázní. Na proceduru je nutné se dostavit ve vhodném oděvu a ve vhodné protiskluzové obuvi. Z důvodu udržení náročné kvality vody je vstup povolen pouze v koupací čepici a před návštěvou bazénu je Klient povinen se osprchovat a umýt mýdlem, taktéž po použití WC během procedury v bazénu.
Jakoukoliv změnu zdravotního stavu v průběhu procedury, výskyt kožního onemocnění, nebo nevolnost je Klient povinen hlásit obsluhujícímu personálu.
Dokoupení či změnu procedur, a/nebo jejich časování, směřujte na oddělení „Časování procedur“ v Lázeňské recepci v budově Říp. Pokud jste zakoupili balíček procedur nebo pobyt s předem definovaným balíčkem procedur, není změna procedur možná. Změnu procedur u léčebného pobytu provádí pouze lékař.

Lékárna a léky

Základní volně prodejné léky a vybrané léčivé přípravky zakoupíte NON - STOP u zdravotní sestry. Nejbližší lékárna je v Budyni nad Ohří, nebo v Roudnici nad Labem. Na svůj léčebný pobyt si přivezte dostatečné množství léků, které pravidelně užíváte.

Lékařské ošetření, ošetření zdravotníkem
V případě potřeby zdravotní pomoci se obraťte na pracovníky v léčebném oddělení, nebo na Lázeňskou recepci v budově Říp. Okamžitou pomoc si přivoláte pohotovostním telefonem z pokoje, stačí zvednout sluchátko. Pro klienty samoplátce jsou služby zdravotního personálu zpoplatněny dle platného ceníku lékařských a sesterských úkonů zveřejněného na www.msene.cz

Návštěvy

Návštěvy Klientů jsou povinny se registrovat v Lázeňské recepci. Návštěvy mohou zůstat i přes noc po uhrazení povinného poplatku, a pokud nebude překročena kapacita pokoje. Aktuální výši poplatku za přenocování návštěvy Vám sdělí Lázeňská recepce.

Noční klid

Klient je povinen dodržovat v ubytovacích objektech a v celém areálu Lázní noční klid od 22:00 do 6:00, není-li ze strany Lázní dovoleno jinak.

Ostraha areálu pro váš klid

Denně od 16:00 do 7:00 dohlíží na pořádek v lázních ostraha areálu. V případě potřeby volejte na tel.: 778 469 899 .

Park

Abychom zachovali krásný lázeňský park i budoucím generacím, vydali jsme Návštěvní řád lázeňského parku a areálu Lázní Mšené. Děkujeme, že jej při svém pobytu v Lázních dodržujete.

Parkování
Klienti mohou svůj automobil v areálu lázní odstavit jen na určených místech. Za poplatek lze využít závorou uzavřených nehlídaných odstavných ploch. Poplatek na ploše u Villy Kyselka je 50 Kč/den, u objektu Říp 30 Kč nebo 50 Kč/den. Poplatek uhraďte v Lázeňské recepci, proti záloze 200 Kč obdržíte vjezdovou kartu na celý pobyt. Nehlídaná odstavná plocha zdarma se nachází za objektem Pavillon Dvorana. Auto není trezor! Nenechávejte ve vozidle cenné věci.

Pitná voda
Naše pitná voda pochází z našeho vlastního lázeňského pramene. Je tvrdá, mineralizovaná, se zvýšeným obsahem síranů a nižším pH z důvodu vyššího obsahu oxidu uhličitého. Předkové ji nazývali "kyselkou", dnes by ji šlo označit za "minerálku z kohoutku". Může vám chutnat trochu jinak, než jste zvyklí, ale je zdravotně nezávadná a samozřejmě pravidelně laboratorně kontrolovaná. Není však určena k přípravě kojenecké stravy. Použití vody máme schváleno KHS, rozhodnutí je k nahlédnutí v sekretariátu Lázní Mšené.

Pokrývky a polštáře, dětské postýlky

Na požádání Vám poskytneme další přikrývku, polštář, nebo dětskou postýlku. Obraťte se na pokojskou, nebo Lázeňskou recepci.

Pošta a vzkazy

Vaše pošta a vzkazy Vám budou doručeny na Lázeňskou recepci, balíky do sekretariátu vedení společnosti v budově Praděd. Poštovní schránka je na budově Praděd. Pobočka pošty se nachází v obci Mšené–lázně.

Prádlo, praní a žehlení
Pro výměnu ložního prádla nebo ručníků se obraťte na pokojskou. Pro praní, sušení i žehlení soukromého prádla můžete za poplatek dle ceníku využít nabídky prádelny. Další informace a ceník služeb u paní pokojské, nebo v Lázeňské recepci.

Příroda a životní prostředí

V lázeňském areálu používejte komunikace k tomu určené. Odpadky odhazujte pouze do odpadkových košů. Na centrální odstavné ploše jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Nekrmte kachny mimo rybník, nekrmte nutrie ani kočky. Z hygienických a bezpečnostních důvodů není krmení volně žijících zvířátek v blízkosti budov žádoucí.

Stravování, snídaně, obědy a večeře

Snídaně, polopenze i plné penze poskytujeme ve Velké lázeňské restauraci v Pavillonu Dvorana. Pavillon Dvorana je historicky cenná budova z roku 1905 od světově proslulého architekta Jana Letzela a setkání v restauraci je společenská událost, prosíme proto, dostavujte se ke stravování v důstojném a čistém oděvu a obuvi. Host je povinen na vyžádání obsluhy prokázat v restauraci své předplacené stravování, a to barevným páskem na ruce a ubytovací kartou. Není dovoleno vynášet z velké restaurace nádobí, jakékoliv potraviny a nápoje. Výjimkou jsou tzv. balíčky pro diabetiky předepsané lékařem a přidělené obsluhou. Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana nabízí bohatý jídelní a nápojový lístek.

Telefon
Pro volání mimo Lázně můžete použít telefonní automat v budově Říp. Případný nedostatečný signál vašeho mobilního telefonu je třeba řešit s Vaším operátorem. Pokojový telefon je vyhrazen pouze pro komunikaci Vaší zdravotní indispozice s Lázeňskou recepcí nebo se zdravotním personálem. Stačí pouze zvednout sluchátko.

Televize
Na pokoji máte možnost sledovat televizi. Pokud není Váš pokoj vybaven přijímačem, můžete požádat o jeho zapůjčení za poplatek u vaší pokojské. Přijímače jsou naladěny na příjem všech dostupných kanálů, sami neupravujte nastavení. Případnou poruchu v příjmu signálu hlaste pokojské, nebo Lázeňské recepci v budově Říp. Opětovné nastavení TV po neoprávněné manipulaci a ladění zařízení klientem je zpoplatněno částkou 100,- Kč/úkon. 

Tísňové služby, požár

V případě mimořádné události zachovejte klid a ihned informujte Lázeňskou recepci telefonem, umístěným v každém pokoji. Stačí pouze zvednout sluchátko. Nouzové východy, hydranty a hasicí přístroje jsou řádně označeny piktogramy a nápisy. V případě požáru dbejte požární poplachové směrnice umístěné u vstupu do objektu.

Toaletní potřeby

Toaletní, kosmetické a základní hygienické potřeby můžete zakoupit v Lázeňském obchodu ve Wellness Praděd. Pokud potřebujete toaletní papír, obraťte se na paní pokojskou, nebo Lázeňskou recepci.

Topení
Teplotu ve všech pokojích lze regulovat ovládací termohlavicí na radiátoru. Žádáme klienty, aby při odchodu z pokoje uzavřeli okna, nevětrali vytápěné prostory a termohlavice nastavili na 1. stupeň.

Úklid pokoje

Pokud chcete, aby byl Váš pokoj uklizen v určitou dobu, informujte prosím Vaši pokojskou a pro upozornění zavěste na vnější kliku dveří Vašeho pokoje kartu „Prosím uklidit“. Nepřejete-li si být rušeni, zavěste kartu „Prosím nerušit“.

Wellness a lázeňský obchod

Ve Wellness Praděd můžete využít lázeňský obchod, kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru a manikúru, solárium, saunu a malou posilovnu.

Zábava, sport a volný čas

Lázně Mšené Vám nabízí denní program pro volný čas. Aktuální program koncertů, tanečních večerů a přednášek najdete ve Velké lázeňské restauraci. Všichni hosté mohou využít venkovní posilovnu, badminton, pétanque, kuželník, ping-pong, nebo si půjčit kola. V areálu a okolí lázní jsou vyznačeny turistické trasy a trasy pro Nordic Walking. V Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana najdete deskové hry a společenské hry. V salonku restaurace jsou k zapůjčení knihy, také v ubytovacích objektech mohou být zdarma k zapůjčení knihy a časopisy.

Zavazadla

V provozní době od 7:00 do 19:00 nabízí Lázeňské recepce zdarma úschovnu zavazadel. Uschování není možné přes noc.

Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy hlaste na recepci, nalezené věci uchováme po dobu jednoho měsíce, poté je zlikvidujeme.

Děkuji Vám za respektování Lázeňského a ubytovacího řádu a přeji Vám ničím nerušený příjemný pobyt.
Platnost od 1.4.2023
                       
Bc. František Och
ředitel a předseda představenstva
Lázně Mšené, a.s.