Domů - Lázeňské procedury - Elektroléčba

Elektroléčba

Všechny procedury v sekci elektroléčba jsou na základě Vstupního lékařského vyšetření u lázeňského lékaře. Lékařské vyšetření objednávejte na tel.: 416 865 126 nebo recepci lázní 416 866 007, 008.

Elektroléčba

 • Elektroléčba je kombinovaná terapie skládající se ze dvou částí, a to ULTRAZVUK + TENS, současná aplikace dvou druhů energie, aplikace jedné elektrody (TENS) + UZ hlavice
 • Účinek: cílený, analgetický na uvedené reflexní změny i na bolesti jiné etiologie je nadprahově senzitivní
 • Indikace: myalgie – reflexní, ponámahové, posttraumatické stavy – zklidnění, odlehčení
 • Kontraindikace: algodystrofie, krvácivé stavy, horečnaté stavy, kožní afekty
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

Magnetoterapie

 • Pro terapeutické účely využívá obecné účinky elektromagnetického pole. Základní vlastnosti magnetického pole jsou dány především intenzitou a indukcí, dle frekvence je magnetoterapie dělena na nízkofrekvenční (do 100-150 Hz) a vysokofrekvenční (9-250 Hz). Aplikuje se nízkofrekvenční formou plochých a prstencových aplikátorů různé velikosti.
 • Účinek: vazodilatace, analgetické působení, protizánětlivé, spasmolytické a protiedémové působení, akcelerace hojení
 • Indikace: fraktury, paklouby, degeneratická a zánětlivá onemocnění, záněty – sterilní, mikrobiální, funkční poruchy pohybového systému
 • Kontraindikace: kardiostimulátory, těhotenství, krvácivé stavy, TBC, mikózy, hypotonie, onemocnění ledvin
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

Ultrazvuk

 • Mechanické vlnění v kmitočtovém rozsahu vyšším než 20 kHz. Léčebné využití UZ je využití elektrické energie vysokofrekvenčních proudů konvertované na energii mechanickou a tepelnou, využívá se UZ frekvence a intenzita vyzařující plochy aplikační hlavice, je možné použití Plzní i kontinuální formy UZ
 • Účinky: analgetický, spasmolytický, prokrvení tkání, zlepšení regenerace
 • Indikace: stavy po kontuzích, distorzích, luxacích, ischias, ischialgie, artrózy, spondylózy, periarthritis humeroscapularis, amputační bolesti, varixy, chronická obstipace, morbus Bechtěrev, Sudeckův syndrom, Dupytrenova kontrakt
 • Kontraindikace: krvácivé stavy, epifýzy rostoucích kostí, gonády, oči, mozek, srdce, periferní nervy ležící na kosti pod povrchem, kostěné výstupky, oběhová nedostatečnost, tumory, kardiovaskulární choroby, akutní zánětlivé choroby, cévní a krevní choroby, TBC, aplikace ne endokrinní žlázy, dlahy, endoprotézy
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

TENS (Transkutánní elektroneurostimulace) proudy

 • Bifázický proud, délka impulsu – 10-750 mikrosekund
 • Elektrody lze umístit několika způsoby:
  a) do místa bolesti
  b) na končetinách nad nervem, který bolestivou oblast inervuje
  c) při poranění periferního nervu s následnou anestezií v oblasti bolestí se elektrody umístí na odpovídajícím místě druhostranné poloviny těla
  d) na akupunkturní body v příslušné oblasti
 • Účinek: při aplikaci dvěma elektrodami dochází ke snížení analgetického účinku
 • Indikace: úporné, intenzivní bolesti (fantomové bolesti, běžné bolesti páteře, bolesti hlavy, poúrazové bolesti), úporné svědění – při hojících se popáleninách
 • Kontraindikace: kardiostimulátor, zánětlivá onemocnění, gravidita, průběh karotid, oblast srdcí, očí
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

Träbertovy proudy

 • Monofázický, pravoúhlý, pulsní proud, délka impulsu – 2 ms, pauza 5 ms
 • Účinek: při aplikaci první a bezprostředné po ní lze dosáhnout výrazného protibolestivého účinku
 • Indikace: bolesti hlavy, šíje, poruchy prokrvení HKK, lumbalgie, poruchy prokrvení DKK
 • Kontraindikace: krvácivé stavy, horečnaté stavy, hnisavé afekty
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

Interferenční proudy

 • Aplikace dvoukruhová čtyřmi elektrodami, elektrody musí být přiložené tak, aby se okruhy křížil právě v cílové tkáni. Při správně indikované a provedené proceduře může dojít po první aplikaci ke zhoršení obtíží, při třetím sezení již pacient musí cítit zřetelnou úlevu, pokud tomu tak není, nelze očekávat zlepšení ani po dalších proceduráci.
 • Účinek: ovlivňují látkovou výměnu buněk, zlepšení trofiky, analgetický, myorelaxační
 • Indikace: chronické bolesti pohybového aparátu
 • Kontraindikace: funkční a organické poruchy v akutním stavu, zánětlivá hnisavá onemocnění, záněty žil, - TBC, Krvácivé stavy, Roztroušená skleróza mozkomíšní, M. Parkinson
 • Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)
 • Budova Říp, vstup u bazénu - elektroléčba

Cena: 250 Kč

Upozorňujeme návštěvníky lázní, že do prostoru balneo-provozu, wellness a dalších léčebných prostor je z hygienických důvodů umožněn vstup pouze ve vhodné čisté obuvi, přezůvkách s protiskluzovou podrážkou. Děkujeme za pochopení.