Domů - Lázeňské procedury - Elektroléčba

Elektroléčba

Všechny procedury v sekci elektroléčba jsou na základě Vstupního lékařského vyšetření u lázeńského lékaře. Lékařské vyšetření objednávejte na tel.: 416 865 126 nebo recepci lázní 416 866 007, 008.

Elektroléčba

Elektroléčba je kombinovaná terapie skládající se ze dvou částí, a to ULTRAZVUK + TENS, současná aplikace dvou druhů energie, aplikace jedné elektrody (TENS) + UZ hlavice

Účinek: cílený, analgetický na uvedené reflexní změny i na bolesti jiné etiologie je nadprahově senzitivní

Indikace: myalgie – reflexní, ponámahové, posttraumatické stavy – zklidnění, odlehčení

Kontraindikace: algodystrofie, krvácivé stavy, horečnaté stavy, kožní afekty


Cena: 150 Kč

Magnetoterapie

Pro terapeutické účely využívá obecné účinky elektromagnetického pole. Základní vlastnosti magnetického pole jsou dány především intenzitou a indukcí, dle frekvence je magnetoterapie dělena na nízkofrekvenční (do 100-150 Hz) a vysokofrekvenční (9-250 Hz). Aplikuje se nízkofrekvenční formou plochých a prstencových aplikátorů různé velikosti.

Účinek: vazodilatace, analgetické působení, protizánětlivé, spasmolytické a protiedémové působení, akcelerace hojení

Indikace: fraktury, paklouby, degeneratická a zánětlivá onemocnění, záněty – sterilní, mikrobiální, funkční poruchy pohybového systému

Kontraindikace: kardiostimulátory, těhotenství, krvácivé stavy, TBC, mikózy, hypotonie, onemocnění ledvin

Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)

Cena: 150 Kč

Ultrazvuk

- mechanické vlnění v kmitočtovém rozsahu vyšším než 20 kHz
- léčebné využití UZ je využití elektrické energie vysokofrekvenčních proudů konvertované na energii mechanickou a tepelnou, využívá se UZ frekvence a intenzita vyzařující plochy aplikační hlavice, je možné použití Plzní i kontinuální formy UZ

Účinky: analgetický, spasmolytický, prokrvení tkání, zlepšení regenerace

Indikace: stavy po kontuzích, distorzích, luxacích, ischias, ischialgie, artrózy, spondylózy, periarthritis humeroscapularis, amputační bolesti, varixy, chronická obstipace, morbus Bechtěrev, Sudeckův syndrom, Dupytrenova kontrakt

Kontraindikace: krvácivé stavy, epifýzy rostoucích kostí, gonády, oči, mozek, srdce, periferní nervy ležící na kosti pod povrchem, kostěné výstupky, oběhová nedostatečnost, tumory, kardiovaskulární choroby, akutní zánětlivé choroby, cévní a krevní choroby, TBC, aplikace ne endokrinní žlázy, dlahy, endoprotézy

Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)

Cena: 150 Kč

TENS (Transkutánní elektroneurostimulace) proudy

Bifázický proud, délka impulsu – 10-750 mikrosekund

Elektrody lze umístit několika způsoby:
a) do místa bolesti
b) na končetinách nad nervem, který bolestivou oblast inervuje
c) při poranění periferního nervu s následnou anestezií v oblasti bolestí se elektrody umístí na odpovídajícím místě druhostranné poloviny těla
d) na akupunkturní body v příslušné oblasti

Účinek: při aplikaci dvěma elektrodami dochází ke snížení analgetického účinku

Indikace: úporné, intenzivní bolesti (fantomové bolesti, běžné bolesti páteře, bolesti hlavy, poúrazové bolesti), úporné svědění – při hojících se popáleninách

Kontraindikace: kardiostimulátor, zánětlivá onemocnění, gravidita, průběh karotid, oblast srdcí, očí

Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)

Cena: 150 Kč

Träbertovy proudy

Monofázický, pravoúhlý, pulsní proud, délka impulsu – 2 ms, pauza 5 ms

Účinek: při aplikaci první a bezprostředné po ní lze dosáhnout výrazného protibolestivého účinku

Indikace: bolesti hlavy, šíje, poruchy prokrvení HKK, lumbalgie, poruchy prokrvení DKK

Kontraindikace: krvácivé stavy, horečnaté stavy, hnisavé afekty

Délka procedury: 15 minut čistého času, 5 minut na přípravu klienta (svlečení, oblečení)

Cena: 150 Kč

Interferenční proudy

Aplikace dvoukruhová čtyřmi elektrodami, elektrody musí být přiložené tak, aby se okruhy křížil právě v cílové tkáni. Při správně indikované a provedené proceduře může dojít po první aplikaci ke zhoršení obtíží, při třetím sezení již pacient musí cítit zřetelnou úlevu, pokud tomu tak není, nelze očekávat zlepšení ani po dalších proceduráci.

Účinek: ovlivňují látkovou výměnu buněk, zlepšení trofiky, analgetický, myorelaxační

Indikace: chronické bolesti pohybového aparátu

Kontraindikace: funkční a organické poruchy v akutním stavu, zánětlivá hnisavá onemocnění, záněty žil, - TBC, Krvácivé stavy, Roztroušená skleróza mozkomíšní, M. Parkinson

Cena: 150 Kč

Upozorňujeme návštěvníky lázní, že do prostoru balneo-provozu, wellness a dalších léčebných prostor je z hygienických důvodů umožněn vstup pouze ve vhodné čisté obuvi, přezůvkách s protiskluzovou podrážkou. Děkujeme za pochopení.